1

Var?

Jag skall resa:

Från

Välj i lista

Till

Välj i lista

Via

1

När?

Kalendern

Resor kan sökas t o m 2015-04-30

1

Med?

 Avmarkera alla

1

Andra önskemål?

Handikapp

 

Rörelsehinder

Synskada

 
     
 

Köpa biljett ombord?
Det går det inte att köpa biljett ombord på Öresundståg i Skåne, Kalmar län och Danmark.Resegarantisymbol= Resegaranti
Resalternativ där hela resan omfattas av resegarantin är markerade med Garantisymbolen.
Läs mer om Resegarantin här »

Fel priser till/från Jönköping och Kalmar Län
Det är fel priser som anges för vissa resor till/från Jönköping och Kalmar Län vid resa från Skåne.

   

Trafikinformation (Realtid)
I fältet Trafikinfo visar vi realtidsinformation gällande tidsavvikelser eller inställda avgångar. Vi har i dagsläget inte realtid för all vår trafik.
Avvikelser för alla tåg visas därför inte.

Röd Triangel Röd triangel visar att resan påverkas av en trafikavvikelse. Avvikelsen kan gälla inställda avgångar eller att resan/delresan är mer än 5 minuter försenad eller mer än 1 minut för tidig.

Blå Triangel Blå triangel visar att resan påverkas av en trafikavvikelse. Avvikelsen kan gälla att resan/delresan är mindre än 5 minuter försenad eller en 1 minut för tidig.

Beräknas vara i tid Resan beräknas vara i tid.

Grå Triangel Grå triangel visar att resan har realtid men att fordonet redan lämnat hållplatsen/stationen. Verklig avgångstid presenteras.